Platba oddílových příspěvků 2018/2019

Pokyny k platbě oddílových příspěvků pro cvičební rok 2018/19:

Číslo účtu:                 275047465/0300 (ČSOB)

Variabilní symbol:       Rodné číslo mažoretky

Specifický symbol:      Kód oddílu

Konstantní symbol:     0308

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a oddíl

Částka:                        2 500,- Kč / pololetí
Splatnost:                  do 30.9. 2018 za 1.pololetí a do 16.2.2019 za 2.pololetí

 

Kód oddílu Oddíl  Částka
210 Mažoretky – Senior   2.500,-
220 Mažoretky – Junior   2.500,-
230 Mažoretky – Kadet, mini   2.500,-
240 Mažoretky – Mini   2.500,-
205 Mama tým   1.750,
WordPress theme: Kippis 1.15