Platba oddílových příspěvků 2018/2019

Pokyny k platbě oddílových příspěvků pro cvičební rok 2018/19: Číslo účtu:                 275047465/0300 (ČSOB) Variabilní symbol:       Rodné číslo mažoretky Specifický symbol:      Kód oddílu Konstantní symbol:     0308 Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení a oddíl Částka:                        2 500,- Kč / pololetí Splatnost:           … Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15