Nechceš se stát KVĚTINKOU?

 

Přijímáme děti průběžně celý rok po domluvě s trenérkou konkrétního oddílu.
Pro přihlášení do oddílu je nutné vyplnit následující formuláře:
1. ONLINE přihlášku pro rok 2017/2018 – v sekci přihláška

2. Potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře – odevzdat trenérce

3.Přihlášku České obce sokolské – vyplňují pouze nové členky, k dispozici u trenérky

Dále si musí mažoretka koupit mažoretkovou hůlku (cena dle aktuálního ceníku)

 

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15